Velkommen til en blog om anti-racisme

I den ideelle verden findes der ingen racisme. Her lever alle mennesker side om side og respekterer hinandens forskelligheder. I den virkelige verden er vi ofte udfordret af uvidenhed og fordomme, som vi skal lære at sætte os ud over for at kunne møde andre, der ikke ligner os selv, på en åben og nysgerrighed måde. Med denne blog om anti-racisme vil vi gerne vise dig og inspirere dig til, hvordan mennesker uanset hudfarve, baggrund og religion kan leve sammen i fredelig sameksistens og lære en masse af hinanden og lære om hinandens kulturelle forskelligheder, hvilket gør verden til et meget rigere sted at leve.

Er der racisme i Danmark?

5 Feb 2020

De fleste vil nok sige, at der ikke er så megen racisme i Danmark, men det kan nogle gange være svært at afgøre, om vi har med racisme at gøre eller ej, hvis der for eksempel falder en morsom bemærkning. Hvornår går man over stregen?

Racisme skaber afstand

6 Jan 2020

Troen på, at de forskellige mennesketyper er forskellige, sådan at nogle er bedre og mere værd end andre, er en form for racisme, der gennem alle tider har skabt afstand. Den sætter nogle over andre, og dermed giver den også nogle ret til at behandle andre som ringere mennesker. Holdningerne findes også i dag.